Find styrken til at være dig selv

Gestaltterapi

stabledestenOm gestaltterapi

Jeg anvender gestaltterapi som terapiform. Den blev grundlagt af Fritz og Laura Perls i 1940érne og er siden blevet udviklet af andre teoretikere og praktikere i Europa og USA. Gestaltterapi er psykoterapi, der er baseret på et eksistentielt livssyn. Hvert enkelt menneske er unikt og har et personligt ansvar for sin egen eksistens og måde at leve på. Vi har altid et valg, og vi har ansvar for vores valg.

Dette livssyn er foreneligt med mit værdigrundlag, og måden jeg lever mit liv på.

Formålet med gestaltterapi

Formålet med gestaltterapi er at øge din opmærksomhed og bevidsthed – din awareness – på sider af dig selv, din måde at være i kontakten med andre på, dine værdier og dine valg. Som gestaltterapeut giver jeg dig ikke gode råd til, hvordan du skal leve dit liv, men jeg hjælper dig til at se, hvordan du lever dit liv. Herefter må du selv tage dine valg.

Helhedsorienteret livssyn

Gestaltterapi arbejder ud fra et helhedsorienteret livssyn, dvs. at krop og psyke er forbundet. Gestaltterapiens metode er fænomenologisk, den tager udgangspunkt i “det, der er”, og sådan som det viser sig “her og nu”. Det kan være i tankerne eller i kroppen, som fx knugen i maven, hovedpine eller hjertebanken. Kroppen afspejler det, du siger. Gestaltterapi er således oplevelsesorienteret.

Gestaltterapi er ikke tolkende

Terapeuten er ikke tolkende over for klienten, men forholder sig til det, der sker i nuet, og møder klienten ”der, hvor klienten er”’. Terapeuten skal ikke lede “nedenunder” det sagte og gjorte og “oversætte” fænomenerne. Terapeuten fokuserer på det, der viser sig, og klienten opfordres til at forholde sig til det, han/hun er og gør, sådan som det fremstår.

Gestaltpsykologi

Gestaltterapi er baseret på gestaltpsykologien, som beskriver, hvordan mennesket danner mening af de påvirkninger, det oplever, og hvordan det bestemmer vores handlinger. Det væsentlige er opmærksomhed. Når opmærksomheden er mangelfuld eller blokeret, går det ud over forbindelsen mellem organismen og verden.

Kontakt med vores omgivelser

Gestaltterapi lægger vægt på relationen, således at det, der sker ”her og nu” i mødet mellem klient og terapeut, er en væsentlig del af terapien. Relationen mellem terapeut og klient er i sig selv helende, og gestaltterapi interesserer sig især for kontakt. Hvordan vi kommer i kontakt med os selv og vores omgivelser. Hvis man af en eller anden grund ikke kan opretholde en gensidig og dynamisk kontakt mellem sig selv og sine omgivelser, bliver tilpasning til de stadige forandringer forhindret. Dette kontaktbrud kan føre til eksistentielle og psykiske problemer. Gestaltterapeuten undersøger sammen med klienten, hvor denne hindring eller mangel, som har ført til kontaktbrud mellem organismen og verden, er opstået.

Gestaltterapeutisk Forum

Læs mere om gestaltterapi her