Find styrken til at være dig selv

Terapi

markvej

Det får du ved terapi

Terapi kan være en metode til at få afklaret og undersøgt nogle af de forhindringer, som du støder på i din hverdag. Har du bemærket uhensigtsmæssige ”handlemønstre”, der sker for dig igen og igen? Sådanne situationer kan vi undersøge sammen i terapien. Min rolle er at hjælpe dig til at øge din opmærksomhed og skabe klarhed over dine handlemønstre. Så kan du fremover leve på en måde, hvor du tager bedre ansvar for dit liv og træffer dine valg med større bevidsthed og indsigt.

Formålet med psykoterapi

Formålet med psykoterapien er således, at du opnår den nødvendige selvstøtte, som gør dig i stand til at klare tilværelsen og alle dens udfordringer. I terapi-forløbet opnår du styrken til at klare livet på godt og ondt, du får et bedre forhold til dig selv og opnår dermed større livskvalitet.

Terapi kan typisk anvendes i følgende situationer:

  • Du ønsker at lære dig selv bedre at kende og være i balance med dine værdier
  • Du oplever en begrænsning i din personlige livsudfoldelse, fx konfliktskyhed, lavt selvværd, nervøsitet eller angst, ensomheds- eller tomhedsfølelse
  • Du er stresset og har svært ved at finde balancen mellem arbejde og privatliv.
  • Du går igennem en livskrise fx skilsmisse, sygdom, dødsfald eller tab af job

Hvordan foregår terapi?

I gestaltterapi taler vi sammen om det, der optager dig her og nu. Jeg skærper din opmærksomhed på det, du gør, og det, du ikke gør. Jeg bidrager til, at du får øje på det, som jeg ser, hører og mærker, når jeg er sammen med dig. Når du får øje på nye ting ved dig selv eller ved den måde, du handler på, så undersøger vi sammen, hvilken betydning det har for dig og dit liv. Derved får du nye indsigter, som kan hjælpe dig fremover. Du kan vælge, om du vil handle som du plejer, eller om du vil lave noget om. Men terapien gør, at du ikke længere er uvidende om konsekvensen af dine handlinger.

I løbet af terapien er jeg både støttende og udfordrende afhængig af din selvstøtte undervejs.

Indledende møde

Et terapiforløb opstartes med et indledende møde. Her kan du fortælle mere om baggrunden for din henvendelse og om dine forventninger til terapien. Du har mulighed for at høre nærmere om min baggrund og arbejdsmetode. Ud fra dette møde aftaler vi det videre forløb.

Forudsætninger for at gå i terapi

  • Du er villig og har lyst til at arbejde med dig selv og at indgå i et samarbejde med mig som terapeut.
  • Du skal turde bevæge dig ind i ukendt farvand og kunne reflektere over dig selv.
  • Du skal prioritere den nødvendige tid til processen.

Læs mere om psykoterapi her